Esita küsimus elik@nlib.ee

Kaljurand tervitas küberteemade jõudmist EL globaalstrateegiasse

04.02.2016

Välisminister Marina Kaljurand tervitas küberteemade jõudmist Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika uude globaalstrateegiasse.

“Mul on heameel näha, et Euroopa Liidu välisteenistus (EEAS) on viimastel aastatel tegutsenud tugevalt, et tuua kübervaldkond ühtse välis- ja julgeolekupoliitika põhiteemade hulka,” ütles Kaljurand kolmapäeval Tallinnas, avades Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse poolt korraldatud küberkonverentsi “EU global strategy for Foreign and Security Policy”.

Välisminister Kaljurand rõhutas küberjulgeoleku valdkonnas rahvusvahelise ja valdkondade-ülese koostöö olulisust.

“Praeguseks oleme kõik jõudnud arusaamisele, et igas tuleviku konfliktis saab olema ka kübermõõde. Seetõttu on eriti oluline, et EL-i globaalstrateegia kajastaks realistlikult Euroopa Liidu julgeolekukeskkonda, kaasa-arvatud viimaste aastate muutused. See peab aitama liikmesriikidel poliitiliselt positsioone võtta ning aitama hoida meie ühtsust välispoliitika ja julgeoleku küsimustes,” ütles Kaljurand.

Välisminister rõhutas, et küberrünnakute kasutamine jääb kauaks ajaks aktuaalseks ning seetõttu on oluline, et Euroopa Liit arendaks ja tugevdaks oma süsteemide vastupanuvõimet selliste olukordade puhuks.

Kaljurand kutsus ka üles tegutsema ülemaailmsete küberjulgeoleku normide kehtestamiseks. “Infotehnoloogia ei ole anonüümsete riskide ja vaenutegevuse väravaks. Küberruum ei ole seadusetu ala,” rääkis Eesti välisminister. “Me oleme kokku leppinud, et rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis. Nüüd peame ainult üksmeelele jõudma, kuidas seda seal rakendada,” ütles Kaljurand.

Tallinnas alanud kolmapäeval ja neljapäeval toimuv julgeolekukonverents on ainuke suurem üritus, mis panustab EL-i globaalstrateegiasse kübervaldkonnas.

 

Allikas: Välisministeerium