Esita küsimus elik@nlib.ee

Kaljurand Brüsselis: ELil tuleks idapartneritega senisest rohkem julgeoleku küsimustes koostööd teha

23.05.2016

Välisminister Marina Kaljurand osales tänasel Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide välisministrite ühisel kohtumisel Brüsselis, kus tehti vahekokkuvõtteid ELi idapartnerluspoliitika senistest tulemustest ning arutati edaspidise koostöö tihendamist.

„Idapartnerlus peab jätkuvalt püsima Euroopa välispoliitika fookuses,“ ütles välisminister Kaljurand. „Pingutused demokraatliku ja stabiilse Euroopa naabruse nimel väärivad meie täielikku toetust,” lisas välisminister.

Välisminister Kaljuranna hinnangul tuleks idapartnerlusriikidega senisest rohkem koostööd teha julgeoleku küsimustes. „See tähendab nii konfliktiennetust, terrorismivastast võitlust, küberjulgeolekut, piirihaldust kui ka inimkaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastaseid meetmeid,“ täpsustas Kaljurand. Idapartnerluspoliitika tähtsust piirkondliku stabiilsuse tagamisel rõhutas EL ka möödunud aasta novembris Euroopa naabruspoliitika ülevaatuse kontekstis.

Euroopa Liidu välisministrid kinnitasid toetust ELiga assotsiatsioonilepingu sõlminud kolmele idapartnerile Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale edasiste reformide elluviimisel. Koostöös nende kolme assotsieerunud riigiga keskendutakse seniste kokkulepete ellurakendamisele. Ülejäänud kolme riigiga on kavas liikuda koostöös edasi vastavalt nende valmisolekule.

Kaljurand avaldas ka lootust, et nii Gruusia kui ka Ukraina saavad peagi viisavabaduse Euroopa Liiduga. Mõlemad riigid on selle eelduseks olevad tingimused täitnud ning ka Euroopa Komisjon on nad tunnistanud sobivaks saama viisavabaduse ELiga.

Gruusia, Moldova ja Ukraina kuuluvad Kaljuranna sõnul Eesti arengukoostöö peamiste sihtriikide hulka, kelle toetamine nii õigusriigi tugevdamisel kui ka kodanikuühiskonna arendamisel jätkub.

Euroopa Liidu idapartnerlusriigid on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.

 

Allikas: Välisministeerium