Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas on Euroopa Liidu üleselt reguleeritud e-identimine (eID)?

E-identimist ning e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid reguleerib Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ.

Soovitame tutvuda ka põhjaliku uurimusega “Feasibility study on an electronic identification, authentication and signature policy”, mille leiab siit.

Euroopa Liidu infokeskus soovitab sel teemal lugemiseks Tanel Kerikmäe raamatut “Regulating eTechnologies in the European Union : normative realities and trends“, 2014.

Tagasi