Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millist eesmärki täidab Euroopa aastate tähistamine?

Euroopa aastad on suunatud teadlikkuse tõstmisele konkreetsetest teemadest, mis on Euroopa kodanikele olulised. Euroopa aasta teemaga seoses korraldatakse liikmesriikides palju eriüritusi.

——————————————————————-
Ülevaade varem toimunud Euroopa aastatest:
2001. aasta“European Year of Languages” (“Euroopa keelteaasta”)
2003. aasta“European Year of People with Disabilities” (“Puuetega inimeste aasta”)
2004. aasta“European Year of Education through Sport” (“Haridus läbi spordi”)
2005. aasta“European Year of Citizenship through Education” (Euroopa Nõukogu initsiatiivil)
2006. aasta“European Year for Mobility of Workers” (“Euroopa töötajate liikuvuse aasta”)
2007. aasta“European Year of Equal Opportunities for All – Towards a Just Society” (“Võrdsed võimalused kõigile – õiglase ühiskonna pooleœ)
2008. aasta “European Year of Intercultural Dialogue” (“Kultuuridevahelise dialoogi aasta”)
2009. aasta“Creativity and Innovation European Year 2009” (” Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta”)
2010. aasta2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (“Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta”)
2011. aastaEuropean Year of Volunteering 2011 (“Vabatahtliku tegevuse Euroopa aasta”)
2012. aasta  – European Year of Active Ageing and Solidarity between Generation 2012 (“Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta”)
2013. aasta – “Euroopa kodanike aasta
2014. aasta  –  “Reconciling Work and Family Life” (Pere- ja tööelu ühitamise aasta)
2015. aasta – European Year for Development (Euroopa arenguaasta)
2016. aasta – Euroopa Parlament tegi Euroopa Komisjonile ettepaneku kuulutada 2016. aasta Euroopas naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastaks.

2018. aasta – Euroopa Liidu Nõukogu tegi 2014. aastal Euroopa Komisjonile ettepaneku tähistada Euroopa kultuuripärandi aastat (European Year of Cultural Heritage).
Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust (EL) 2017/864.

 

Tagasi