Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milline on miinimumpalk ELi liikmesriikides?

Soomes, Rootsis, Taanis, Austrias, Itaalias ja Küprosel ei ole seadusega kehtestatud miinimumpalka. Selle suuruse sätestab ametiala kollektiivleping.

2015. aasta seisuga on miinimpulgad (eurodes) Eurostati andmetel järgmised:

Belgia 1501.82
Bulgaaria 184.07
Tšehhi Vabariik 331.71
Eesti 390.00
Iirimaa 1461,85
Kreeka 683.76
Hispaania 756.70
Prantsusmaa 1457.52
Horvaatia 395.61
Läti 360.00
Leedu 300.00
Luksemburg 1922.96
Ungari 332.76
Malta 720.46
Holland 1501.80
Poola 409.53
Portugal 589.17
Rumeenia 217.50
Saksamaa 1473.00
Sloveenia 790.73
Slovakkia 380.00
Ühendkuningriik 1378.87
——————————-
Türgi 424.26
USA 1035.06

  • Allikad:

    Eurostat

  • Uuendatud: 22.08.2017
Tagasi