Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas ELis on kultuuripärandi säilitamisega seotud programme?

Võrreldes mitme teise valdkonnaga, nagu näiteks põllumajandus või kaubandus, ei ole kultuurivaldkonnas ühtset ELi poliitikat. Iga liikmesriik töötab välja oma kultuuripoliitika. ELi osa kultuurivaldkonnas on edendada rahvusvahelist koostööd ning toetada ja täiendada liikmesriikide tegevusi, kus asjakohane.

EL toetub kultuurivaldkonna tegevustes liidu toimimise lepingu artiklile 167. Ühelt poolt rõhutab see vajadust kaitsta rahvuslikku ja regionaalset mitmekesisust ja teiselt poolt hoida liidu ühist kultuuripärandit.

EL soodustab kultuurikoostööd mitmesuguste programmide kaudu. Alates 2014. aasta algusest on võimalik rahvusvaheliseks kultuurikoostööks toetusi taotleda ELi uuest kultuurivaldkonna toetusprogrammist „Loov Euroopa“, mis ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,“ „MEDIA“ ja „MEDIA Mundus“.

Peale koostööprojektide toetatakse uuest programmist Euroopa kultuuriauhindade väljaandmist, kultuuripealinnade ja kultuuripärandi märgise algatust ning koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega.

Kultuurivaldkonna huvide tagamiseks on oluline teha koostööd teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. Eriti olulised on seosed ettevõtluse, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, hariduse, regionaalse arengu ning turismivaldkonnaga.

Täpsemat informatsiooni ELi tegevuse kohta kultuurivallas ja asjakohaseid ELi õigusakte leiab aadressidelt:

http://ec.europa.eu/policies/index_et.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Tagasi