Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas Euroopa Liidus olek mõjutab Eesti murrete arengut ja õpetamist?

Euroopa Liidus on jätkuvalt peetud tähtsaks väikese kasutajaskonnaga keelte kaitset, nende staatuse tõstmist. Ka murded on suhteliselt väikese kasutajaskonnaga keeled.

Euroopa Komisjon teeb ühiste eesmärkide määratlemiseks koostööd valitsustega ning eri liiki huvirühmadega ning toetab nende jõupingutusi, eelkõige edendades heade tavade vahetamist.

Ta aitab samuti rahastada projekte ja partnerlusi, mille eesmärk on tõsta teadlikkust vähemuskeeltest, edendada nende õpetamist ning aidata neil niimoodi ellu jääda.

Rahastatav projekt:
NPLD (keelelise mitmekesisuse edendamise võrgustik) – keelepoliitika ning kavandamine põhiseaduslike, piirkondlike ja väikeriikide keelte puhul Euroopas.

Erasmus+ pakub võimalusi toetada uusi strateegilisi partnerlusi piirkondlike ja vähemuskeelte õpetamiseks ning õppimiseks.

Lisainfot saab Euroopa Komisjoni Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi leheküljelt, mis asub siin.

Tagasi