Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milline on pensionile minemise iga EL-i liikmesriikides?

Standartne pensioniiga on vastavalt liikmesriikide seadusandlusele kehtestatud järgmiselt (seisuga 1. jaanuar 2017a.):

AUSTRIA: mehed 65, naised 60 (naiste pensioniiga võrdsustub meestega ajavahemikul 2024-2033)
BELGIA: meestel ja naistel 65
BULGAARIA mehed 64 (38a 24k kehtinud kindlustusega), naised 61 (35a 4k kehtinud kindlustusega). Hakati järk-järgult tõstma kuni 67a
EESTI: mehed ja naised 63a 3k (alates 2017 pensioniea tõus jätkub ja 2026 on see 65a)
HISPAANIA
sõltuvalt pensionimaksetest – 36a 3k korral on pensioniaks 65a, vähem kui 36a korral 65a 5k. Pensioniiga tõstetakse igal aastal 1 kuu võrra, alates 2018. aastast 2 kuu võrra. 
HOLLAND
:
mehed ja naised 65a 9k (suureneb 2019. aastaks 66-ni ja 2023 67-ni)
HORVAATIA: 
mehed 65, naised 61a 9k. Vähemalt 41a kindlustatud 60a.
IIRIMAA: mehed ja naised 66 (eeldatav pensioniiga aastal 2021 on 67a, 2018 68a)
ITAALIA: mehed 66a 7k, naistel vahemikus 65a 7k kuni 66a 7k (eeldatav pensioniiga aastal 2021 on 67a)
KREEKA:
mehed 67 (15 aastat kehtinud kindlustusega) ja naised 62 (40 aastat kehtinud kindlustusega)
KÜPROS
: mehed ja naised 65 (kaevurid 63)
LEEDU: mehed 63a 6k , naised 62. Igal aastal lisandub meestel 2k ja naistel 4k kuni 2026. aastani, mil pensionieaks saavutatakse 65a.
LUKSEMBURG: mehed ja naised 65
LÄTI: mehed ja naised 62a 6k. Igal aastal lisandub 3k juurde kuni 2025, uus pensioniiga on 65.
MALTA: enne 1952 sündinud: mehed 61, naised 60; 1952-1955 sündinud: mõlemal juhul 62; 1956-1958 sündinud: 63; 1959-1962 sündinud: 64; 1962 ja hiljem sündinud: 65
POOLA:
mehedja naised sünd. enne 31.12.1959 60, sünd. enne 12.1947 65. Alates 1. oktoobrist 2017 fikseeritakse pensioniiga naistel 60 ja meestel 65 olenemata sünniaastast.
PORTUGAL:
mehed ja naised 66a 3k. Pärast 2015. aastat sõltub keskmisest oodatavast elueast.
PRANTSUSMAA
: naised ja mehed 60 (erinevatel asjaoludel kuni 67)
ROOTSI: paindlik pensionile minemine 61-65 
RUMEENIA:
mehed 65 , naised 60a 6k (eeldatav pensioniiga aastal 2030 on 63a)
SAKSAMAA:
meestel ja naistel 67
SLOVAKKIA:
mehed ja naised 62a ja 76 päeva (v.a. paljulapselised naised)
SLOVEENIA:
mehed ja naised 65
SOOME:
rahvapension mehed ja naised 65, vanaduspensionile on võimalus minna vahemikus 63-65 (sõltuvalt sünniaastast)
SUURBRITANNIA:
mehed 65, naised 60. Pensioniiga võrdsustub meestega ajavahemikul 2010-2018, 2020 suureneb üldine pensioniiga 66 eluaastani. Perioodil 2026-2028 suureneb 67 eluaastani.
TAANI
: meestel ja naistel 65 (eeldatav pensioniiga aastal 2030 on 68a)
TŠEHHI VABARIIK: mehed 63 a 2k, naised sõltuvalt laste arvust: lasteta 62a 8k, 1 lapsega 61a 8k, 2 lapsega 60a 4k, 3-4 lapsega 59a 8k, 5 ja rohkem lapsega 58a 8k. (Pensionieale lisandub igal aastal meestel 2 kuud ja naistel 4 kuud (alates 2018 6 kuud) kuni naiste ja meeste pensioniiga võrdsustub. Edasi lisandub pensionieale 2 kuud aastas.)
UNGARI: mehed ja naised vahemikus 62 (sünd. enne 1952) ja 65 (sünd. 1957 ja hiljem)

Teised Euroopa Majanduspiikonna riigid ja Šveits:
ISLAND: nii mehed kui naised 67
LIECHTENSTEIN: mehed ja naised 64
NORRA: mehed ja naised 67
ŠVEITS: mehed 65, naised 64

Tagasi