Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on Ühtne Euroopa akt?

Ühtne Euroopa akt (Single European Act) sõlmiti 1986. a. Luksemburgis ja jõustus 01.07.1987. Tegemist on esimese tõsisema lepingute läbivaatamisega.

Tähtsamad muudatused, mida viidi seoses Ühtse Euroopa Aktiga sisse asutamislepingutesse:
1) esitatakse Euroopa Ühenduse siseturu konseptsioon koos siseturu valmimise tähtajaga (1992);
2) nähakse ette Euroopa Ühenduste esimese astme kohtu loomine;
3) suurendadakse valdkondi, kus Euroopa Ühenduste Nõukogu otsustab häälteenamusega;
4) antakse Euroopa Parlamendile seadusloome protsessis koostöö tegemise õigus;
5) antakse Euroopa Komisjonile suuremaid volitusi seoses komisjonile õigusaktide vastuvõtmise delegeerimise laiendamisega;
6) antakse Euroopa Ühenduse struktuuri-, keskkonna-, uurimus- ja tehnoloogiapoliitikatele lepinguline ja seega õiguslik alus;
7) luuakse õiguslik alus Euroopa poliitilisele koostööle.

Vaata ka Euroopa Parlamendi teabelehte “Ühtse Euroopa akti sünd”.

Tagasi