Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas Eestis elavad EL kodanikud saavad osaleda Riigikogu ja kohaliku omavalitsuste valimistel?

Riigikogu valimistel on hääletamissõigus Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks [1]. Seega Eestis resideeruvad teiste riikide kodanikud Riigikogu valida ei saa.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas. Samuti on hääletamisõigus välismaalasel, kes vastab samadele tingimustele ja kes elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.
Kandideerimisõigus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas [2].

Tagasi