Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis vahe on Euroopa Liidul ja Euroopa Ühendusel?

Terminitest Euroopa Liit või Euroopa Ühendus rääkides peab teadma, kuidas Euroopa Liit on aja jooksul muutunud.

1952. aastal asutati Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ). Tavakasutuses tuntud Rooma leping (1957) viitab tegelikult kahele lepingule –  Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) ja Euroopa Aatomienergiaüheduse (Euratom) asutamislepingutele. Euroopa Ühendus on lihtsustatud viis tähistada koos neid kolme ühendust. Mõnikord kasutatakse mitmust Euroopa Ühendused, sest 1967. aastal ühendused ametlikult liideti. Euroopa Liit asutati 1992. aastal Maastrichti lepingu allkirjastamisega. [1]

2009. aasta jõustunud Lissaboni lepinguga muutus termin Euroopa Liit kõigi eelnimetatud ühenduste ametlikuks nimetuseks de jure ning kaotati ELi nn sammastel põhinev struktuur.

Tagasi