Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millised on Kopenhaageni kriteeriumid?

Euroopa Liit hindab uusi võimalikke liikmesriike nn Kopenhaageni kriteeriumite alusel, mis eeldavad edukalt kandidaadilt stabiilset demokraatiat, toimivat turumajandust ja suutlikkust rakendada ellu acquis ehk võtta endale kõik EL täisliikme staatusega kaasnevad kohustused:

Poliitilised kriteeriumid – kandidaatriigil peavad olema stabiilsed institutsioonid, mis tagavad demokraatia, õigusriikluse ja põhiõiguste austamise ning vähemuste õiguse kaitse.
Majanduslikud kriteeriumid – kandidaatriigil peab olema toimiv turumajandus, ta peab olema suuteline kohanema ELis kehtiva konkurentsi- ja turuorientatsiooniga.
Õiguslikud kriteeriumid – liitumise põhitingimus, mis nõuab acquise´communautaire´i (ühenduse õigustiku) inkorporeemist. Kandidaatriik peab olema valmis täitma liikmesusest tulenavaid kohustusi.

Need nõudmised kandidaatriikidele kehtestati Kopenhaagenis Euroopa Ülemkogul juunis 1993. aastal.

Vt ka Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

 

Tagasi