Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milliseid ülesandeid täidab Euroopa Parlament?

Euroopa Parlament koosneb 1957. aasta Rooma lepingu sõnade kohaselt “Euroopa ühenduseks liitunud riikide rahvaste esindajatest”. Esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised toimusid 1979. a. juunis. Need toimuvad iga viie aasta tagant.
Euroopa Parlamendil on kolm asukohta: Brüssel, Luksemburg ja Strasbourg.

Euroopa Parlament koosneb 751-st liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 28-st liikmesriigist.

Eestist esindab 6 parlamendiliiget, kelleks on alates 2014. aastast:
Urmas Paet
Kaja Kallas
Tunne Kelam
Marju Lauristin
Indrek Tarand
Yana Toom
18. jaanuaril 2017 valiti Euroopa Parlamendi presidendiks kaheks ja pooleks aastaks itaallane Antonio Tajani.

Euroopa Parlamendis on 7 fraktsiooni:
Euroopa Rahvapartei (kristlikud demokraatid) (ERP) – 221 saadikut
Sotsiaaldemokraadid ja demokraadid (S&D)- 191 saadikut
Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) – 70 saadikut
Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit (ALDE) -67 saadikut
Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE/NGL) – 52 saadikut
Rohelised / Euroopa Vabaliit (GREENS/EFA) – 50 saadikut
Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon (EFD) – 48 saadikut
Fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud (NA) – 52 saadikut
—————————————————————————-
Euroopa Parlament, mille seaduslikkus tuleneb otsestest ja üldistest valimistest, on mitmete lepingute kaudu pidevalt mõju ja võimu juurde omandanud. Need lepingud, eriti 1992. aasta Maastrichti leping ja 1997. aasta Amsterdami leping, on muutnud Euroopa Parlamendi vaid nõuandvast kogust seadusandlikuks parlamendiks, mis teostab rahvuslikele parlamentidele sarnast võimu.
1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga laiendati veelgi parlamendi õigusloomevolitusi.

Euroopa Parlament on ainus ühenduse institutsioon, mis peab avalikkusele avatud koosolekuid ja nõupidamisi. Selle arutelud ja arvamused ning ka otsused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Liidu toimimise lepingu, muudetud Lissaboni lepinguga, artikkel 232 (endise EÜ asutamislepingu artikli 199) alusel võtab Euroopa Parlament vastu oma kodukorra.

EUROOPA PARLAMENDI KOLM PÕHILIST ÜLESANNET:
1) Ta jagab nõukoguga seadusandlikku võimu. Asjaolu, et ta on otseselt valitav organ, aitab tagada Euroopa Liidu õigusaktide demokraatlikku õiguspärasust.
2) Ta teostab demokraatlikku järelevalvet kõigi ELi institutsioonide, eelkõige komisjoni üle. Ta on pädev kiitma heaks või lükkama tagasi volinike nimetamist ning tal on õigus avaldada umbusaldust tervele komisjonile.
3) Parlament jagab nõukoguga pädevust ELi eelarve üle ja võib seega mõjutada ELi kulutusi. Menetluse lõpus võtab ta eelarve tervikuna vastu või lükkab selle tagasi.

Tagasi