Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas kõikides EL liikmesriikides on ühine suveajale üleminek?

Alates 25. märtsist 2001 on suveajale üleminek reguleeritud direktiiviga 2000/84/EÜ, mille järgi on kõik liikmesriigid kohustatud vastu võtma vajalikud seadused, määrused ja administratiivsed meetmed, et täita antud direktiivis sätestatud nõudeid. Seega on suveajale üleminek korraldatud kõikides liikmesriikides sarnaselt. Euroopa Liidus on leitud, et kevadine kellakeeramine ei ole kasulik ainuüksi päevavalguse säästmiseks, aja ühtsus on vajalik ka turu ladusaks funktsioneerimiseks ja transpordi ning side sujumiseks.

ELi liikmesriikides algab suveaeg märtsi viimasel pühapäeval kell 01.00 Greenwichi aja (GMT) järgi, mil lükatakse kella 1 tunni võrra edasi ning lõpeb oktoobri viimasel pühapäeval kell 01.00 GMT järgi, mil kella lükatakse 1 tunni võrra tagasi (Art. 1-3).

Direktiiv on Eestis üle võetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 120 “Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis“.

8. veebruaril 2018 võttis Euroopa Parlament aga vastu resolutsiooni, milles saadikud nõuavad Euroopa Komisjonilt suveaja korra direktiivi mõju põhjalikku uurimist ja vajadusel selle läbivaatamise ettepaneku esitamist.

Mitmed kodanikualgatused on näidanud inimeste muret kaks korda aastas toimuva kellaaja muutmise pärast. Arvukates teadusuuringutes ei ole jõutud lõplike järeldusteni, kuid on leitud negatiivseid tagajärgi inimeste tervisele, leiavad saadikud vastu võetud resolutsioonis, ütlevad saadikud resolutsioonis. Nad kutsuvad Euroopa Komisjoni hindama põhjalikult suveaja korda puudutavat direktiivi 2000/84/EÜ ja vajadusel esitama selle läbivaatamise ettepaneku.

Resolutsioon võeti vastu 384 poolthäälega. 153 saadikud oli vastu ja12 jäi erapooletuks.

Vt Euroopa Parlamendi pressiteadet ja resolutsiooni.

 

Tagasi