Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milleks kasutatakse Euroopa Liidus CE-vastavusmärgist?

CE-vastavusmärgis on tihedalt seotud ühtse Euroopa turu tekkimisega. CE-vastavusmärgistus kui ´kaubapass´ peaks kõrvaldama piiritõkked ja kindlustama kaupade vaba liikumise Euroopas.

CE-vastavusmärgise kinnitamisega tootele annab tootja teada, et ta vastutab toote vastavuse eest kõikidele ühenduse ühtlustamise õigusaktides sätestatud kohaldatavatele nõuetele. Nimetatud nõuded seonduvad üldjuhul töötervishoiu ja tööohutusega. Tehnilisi andmeid reguleerivad peaasjalikult standardid.

CE-vastavusmärgis ei kajasta toote kvaliteeti, töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist.Tooted, mis võivad olla kasutajale ohtlikud – nagu näiteks elektrikaubad, masinad, mänguasjad ja isikukaitsevahendid – peavad olema varustatud CE-vastavusmärgisega.

Liikmesriigid tagavad CE-vastavusmärgist käsitleva korra nõuetekohase rakendamise ning võtavad vastavusmärgise ebaõige kasutamise korral sobivaid meetmeid. Liikmesriigid sätestavad ka karistused rikkumiste eest, mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest.

CE-vastavusmärgise teemat kajastab Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde (FISMA) peadirektoraadi lehekülg.

Andmeid CE-märgist kinnitavate asutuste kohta Euroopa Liidus saab vaadata Euroopa Komisjoni andmebaasi NANDO vahendusel.
Vasakpoolses menüüs esimene valik annab võimaluse otsida CE- märgist kinnitavaid asutusi riikide kaupa.
Selle andmebaasi järgi on Eestis vastavust CE-märgisele õigus kinnitada asutustel, mille loetelu vaata siit.

Vaata ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminiseeriumi lehte.

Tagasi