Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on standard ja standardimine? Kas Euroopa standardite ülevõtmine on Eestile kohustuslik?

Standard on soovituslik dokument, mis kirjeldab toote või tööprotsessi olulisi osi:
– hõlmab täpsustusi, tegevusi ning asjakohast terminoloogiat;
– on vabatahtlik.

Standardid jagunevad neid koostanud ja väljaandnud organisatsioonide järgi rahvusvahelisteks, piirkondlikeks (Euroopa standardid) ja rahvusstandarditeks (riikide standardid).

Standardeid koostavad konsensuse alusel tehnilised komiteed ning kinnitavad tunnustatud asutused, milleks Eestis on Eesti Standardikeskus.
Standard on mõeldud optimaalse korrastatuse saavutamiseks. Standardite loomise eesmärgiks on toote kvaliteedi ja turvalisuse tagamine, lihtsam kaubavahetus ja tootmine. Standardiga võib esitada nõudeid kokkusobivusele (nt. paberiformaadid, kruvide keermestik), süsteemidele (nt kvaliteedijuhtimine, keskkonnakorraldus), toote omadustele (nt soojusisolatsioonivõime, tugevus, valgustus) jm.

Standardimine on tegevus, millega määratakse sätted olemasolevate või potentsiaalsete probleemide lahendamiseks, nende üldiseks või korduvaks kasutamiseks ning mis on suunatud korrapärasuse optimaalse astme saavutamisele antud kontekstis.

Põhiliselt seisneb see tegevus standardite koostamises, väljaandmises ja kasutamises. Standardimisest saadavaks kasuks on toodete, protsesside ja teenuste eesmärgivastavuse parenemine, kaubanduslike tõkete vältimine, tehnilise koostöö hõlbustamine. Standardimine seob omavahel reguleerija, tootja ja Euroopa turu ning iseloomustab ELi majanduslikku ja tehnilist keskkonda.
Euroopa Liidu liikmena on Eestil kohustus võtta kõik standardid kasutusele rahvuslike standarditena. Rahvusvahelisi standardeid ei pea riigi standarditeks üle võtma.

Eesti Standardikeskusese lehel saab infot selle kohta, kuidas on võimalik standarditega lähemalt tutvuda.

Tagasi