Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kus asuvad Euroopa Liidu institutsioonid?

Asutamislepingud näevad ette, et liidu institutsioonide asukohad määratakse kindlaks liikmesriikide ühisel kokkuleppel. Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolliga pandi institutsioonide asukohad paika järgmiselt:

* Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourg, kus peetakse 12 igakuist täiskogu istungid. Lisaistungjärgud peetakse Brüsselis, kus käivad koos ka parlamendi komiteed. Luxembourgi jäävad peasekretariaat ja selle talitused.

* Euroopa Liidu Nõukogu asukoht on Brüsselis. Aprillis, juunis ja oktoobris peab nõukogu oma istungeid Luxembourgis.

* Euroopa Komisjoni asukoht on Brüsselis, mõned talitused on Luxembourgis.

* Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu asukoht on Luxembourgis.

* Euroopa Kontrollikoja asukoht on Luxembourgis.

* Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asukoht on Brüsselis.

* Regioonide Komitee asukoht on Brüsselis.

* Euroopa Investeerimispanga asukoht on Luxembourgis.

* Euroopa Keskpanga asukoht on Frankfurdis.

* Euroopa ombudsmani asukoht on Strasbourgis.

* Euroopa andmekaitseinspektori asukoht on Brüsselis.

* Euroopa Politseiameti (Europoli) asukoht on Haagis.

Tagasi