Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on MEDIA 2007 programm?

MEDIA 2007 oli ELi mitmeaastane programm (2007-2013) Euroopa filmi-, televisiooni- ja uue meedia tööstuste konkurentsivõime tugevdamiseks ning Euroopa audiovisuaalse toodangu rahvusvahelise levi hõlbustamiseks.

Varasematel aastatel oli MEDIA programm kandnud järgmisi nimetusi:
MEDIA I (1991-1995)
MEDIA II (1996-2000)
MEDIA Plus (2000-2006)

MEDIA 2007 eesmärgiks oli Euroopa audiovisuaaltööstuse konkuretsivõimelisemaks muutmine, audivisuaaltoodangu ringluse elavdamine ning Euroopa kultuurilise eripära kaitsmine ja tugevdamine.
Programmi eelarve oli 755 miljonit eurot.

Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 1718/2006/EÜ, 15. nov. 2006 toetusprogrammi rakendamise kohta Euroopa audiovisuaalsektroris (“MEDIA 2007”).

Programm lõpetas oma tegevuse 2013. aastal, kuid mitmete programmi tegevustega jätkatakse Creative Europe programmi raames (vt siit)

Tagasi