Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on Leonardo da Vinci programm?

Leonardo da Vinci oli Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis oli suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas.

Programm oli pakkunud rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas alates 1995. aastast, Eestis alates 1998. aastast.

Programmi kaudu sooviti tõsta koolitusasutuste ja tööturu osapoolte koostöö kvaliteeti, parandada esmases kutseõppes ja jätkuõppes osalejate liikuvust ning soodustada uuenduslike kogemuste levikut kutsehariduse vallas.
Selles osalesid 27 Euroopa Liidu liikmesriiki; Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ja Horvaatia.
Programm toimis rahvusvaheliste projektide kaudu.

Vt programmi eestikeelset kirjeldust.

Vt ka Euroopa Komisjoni lehekülge.

2013. aasta detsembris ametlikult vastu võetud ja 1. jaanuaril 2014 käivitunud uus programm Erasmus+ ühendab varasemaid eraldiseisvaid programme järgmistes valdkondades: kõrgharidus (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, kahepoolsed programmid muude riikide või kontinentidega), kooliharidus (Comenius), kutseõpe ja -koolitus (Leonardo da Vinci), täiskasvanuharidus (Grundtvig), noored (Aktiivsed noored) ja Euroopa integratsiooni uuringud (Jean Monnet).

Lisainfot saab Euroopa Komisjoni kodulehelt ja SA Archimedes kodulehelt.

Tagasi