Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis muutub Brexiti tulemusena praegu Eestis elavate Ühendkuningriigi kodanike jaoks?

Eestis elavad Ühendkuningriigi kodanikud saavad jätkata siin elamist kehtiva ID-kaardi alusel. ÜK kodanike kolmandate riikide kodanikest pereliikmed saavad Eestis viibida senise elamisloa alusel. Eestis elavatel või enne üleminekuperioodi lõppu Eestisse saabuvatel ÜK kodanikel ja nende perekonnaliikmetel ei tule hakata taotlema väljaastumislepingust tulenevat uut alust riigis viibimiseks (nt elamisluba).
Vt ka Välisministeerium
Uut Eestis elamise õigust tõendavat dokumenti on kavas väljastama hakata alates 2021. aastast.
Lisainfo siseministeeriumi kodulehel – mis muutub Eestis elavate ÜK kodanike jaoks.

Tagasi