Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas ja millist infot saab leida tervishoiu kvaliteedi kohta ELis? Millele tuginetakse?

Euroopa Liit ei sätesta tervishoiu(teenuse) kvaliteedi nõudeid. See pädevus on jäetud liikmesriikidele.

ELi tegevusest tervishoiu valdkonnas on lähemalt kirjutatud Euroopa Komisjoni rahvatervise peadirektoraadi lehel.

Euroopa Komisjoni eesmärk on koguda rahvatervise, tervisekäitumise, haiguste ja tervishoiusüsteemide kohta võrreldavat ja usaldusväärset teavet.
Vt lähemalt komisjoni vastavalt lehelt.

Tervishoiuteenuse kvaliteedinõuded tulenevad pigem Maailma Terviseorganisatsiooni määratlustest.
Vt lähemalt Sotsiaalministeeriumi lehekülge ja Eesti Haigekassa lehekülge.

Tagasi