Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas on ELis sätestatud online teraapiate, nt paariteraapia, teismeliste nõustamise, psühholoogilise nõustamise pakkumine? Millistes ELi õigusaktidest peab lähtuma kliendi tuvastamise puhul?

Teie poolt loetletud teenused ei ole Eestis tegevusloastatud teenused. Seetõttu puudub ka regulatsioon, mis seda valdkonda reguleerib. Ainus erand on, kui vastavaid teenused osutatakse tervishoiuteenuse osutaja poolt, siis sel juhul kohaldub tervishoiuteenuste korraldamise seaduse vastav regulatsioon ning neid töötajaid käsitletakse kui tervishoiuteenuse osutamisel osalejaid.

Kui päringu esitaja ei ole tervishoiuteenuse osutaja, siis tal tegevusluba pole vaja.

Teil tuleb oma tegevuses kindlasti lähtuda Isikuandmetekaitse üldmäärusest.

See paneb paika, mis põhimõtetele peab isikuandmete töötlemine vastama (Art 5, 6), spetsiifilised reeglid eriliiki isikuandmete töötlemiseks (Art 9), loomulikult info, mida peab isikule andma tema isikuandmete töötlemise kohta (Art 12-14), õigused, mis isikul on oma isikuandmetega seoses (Art 15-20), nõuded volitatud töötlejale, kui ta kasutab patsientide tuvastamiseks ja teraapia tehniliseks läbiviimiseks mõnda teist asutust (Art 28), nõuded turvalisusele (Art 32) jne.

Kuna teil on plaanis ka teismeliste nõustamine, siis tuleb teil lisaks lähtuda laste isikuandmete kaitse nõuetest (Art 8).

Teil tasuks ka uurida, et võibolla peate tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu (Art 35). Te peaks määrama ka andmekaitsespetsialisti, kuna teraapia sisaldab eriliiki isikuandmeid (Art 37).

Uurige kindlasti ka Andmekaitse Inspektsiooni lehekülge, kus kõik oluline seda valdkonda puudutav info olemas.

Tagasi