Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Sooviksin rohkem infot “estimated sign” kasutamise ja konrolli kohta tootel.

E-märgist võib kasutada kinnispakkidel, kui:

1) kinnispakid vastavad «Mõõteseaduse» ja tõendatult käesoleva määruse nõuetele ning
2) kinnispakkide nõuetele vastavuse kontrollimise ja täitekoguse tagamise süsteemi on sertifitseerinud akrediteeritud sertifitseerimisasutus.

 

Vt määrust “Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratletud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, sealhulgas e-märgise kuju, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguse kontrollimise kord“.

Selle valdkonna akrediteeritud sertifitseerimisasutus Eestis on Metrosert.

Lähemalt e-märgise kasutamisest EL-i õigusaktide andmebaasi Eur-lex leheküljel.

Tagasi