Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millised on väärismetallist valmistatud juveelitoodete käitlemise nõuded ELi siseturul?

Väärismetalltoodete käitlemist ning väärismetalli proovi määramist ja tõendamise nõudeid, järelevalve korraldust seaduse täitmise üle ning vastutust seaduse rikkumise eest  reguleeritakse Eestis väärismetalltoodete seaduse ja selle rakendusaktidega.

Vastav ELi õigusakt on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.

Määruse selgitus ja viited seonduvatele dokumentidele ELi õigusaktide andmebaasis EUR-Lex.

Õigusaktide tõlgendamisel on võimalik pöörduda väärismetalltoodete seaduse rakendusasutuste poole.

Tagasi