Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mida kujutab endast "rändle nagu kodus" (roam like at home) põhimõte?

15. mail 2017 kaotati EL liikmesriikides rändlustasud. Kehtima hakkas roam like at home (rändle nagu kodus) põhimõte, mis tähendab seda, et kasutades oma mobiiltelefoni reisides mistahes ELi liikmesriigis, ei pea selle eest maksma rändlustasu.
Iga juba sõlmitud varasemalt rändlusteenust sisaldav leping muutus automaatselt „rändle nagu kodus” lepinguks. Kõikide uute rändlusteenust sisaldavate pakettide rändlustariifiks sai vaikimisi „rändle nagu kodus” hind.
Samas võivad mobiilsideoperaatorid pakkuda ilma rändlusteenuseta lepinguid või spetsiaalselt koostatud alternatiivseid rändlusteenuse lepinguid tariifidega, mis ei ole hõlmatud „rändle nagu kodus” eeskirjadega.

Tagasi