Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kust leida andmeid ELi liikmesriikidele määratud minimaalsete aktsiisimäärade kohta aastatel 2002-2016?

ELi õiguse andmebaasist EUR-Lex leiab maksustamist käsitlevate eeskirjade selgitused koos viidetega varasematele õigusaktidele. Energiatoodete ja alkoholi maksustamist käsitlevate eeskirjade selgitused on eesti keeles, tubakatoodete kohta on vaid inglisekeelne ülevaate.

Alkoholi maksustamist käsitlevad ELi eeskirjad

Energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ELi eeskirjad (eeskirjad elektrienergia, kõigi mootorikütuste ja kütteainena kasutatavate energiatoodete maksustamiseks)

Excise duty on manufactured tobacco

Liikmesriikide kohta käivate andmete leidmiseks soovitame kasutada Euroopa Komisjoni andmebaasi “Taxes in Europe” (TEDB).

Andmebaasi otsinguvorm avaneb siit.

Valige rippmenüüst riik/riigid ja maksutüüp ning määrake periood (nt alcoholic beverages, manufactured tobacco, energy products and elektricity; 2002/01/01 kuni 2016/12/31).

Lisaks on veebist kättesaadavad järgmised allikad:

Taxation trends in the European Union 2007 – 2016
Structures of the taxation systems in the European Union 1998 – 2006

Grethe Massuri 2015. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö “Alkoholiaktsiis Euroopa Liidu riikides”.

Tagasi