Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas ELil on toiduraiskamist käsitlevat seadusandlust?

Siduvat seadusandlust selles valdkonnas ei ole veel ELi tasandil vastu võetud.

16. mai 2016 võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles on kirja, et saadikud kutsuvad ELi liikmesriike vähendama 2025. aastaks toidujäätmeid 30% ning 2030. aastaks 50% (võrreldes 2014. aasta tasemega).

Euroopa Parlamendi pressiteade (16.05 2017).

Euroopa Parlamendi uudis, mis sisaldab infograafikat ja lisamaterjale.

Vaata ka:

Euroopa Komisjoni toiduraiskamist käsitlev lehekülg.

Euroopa Kontrollikoja eriaaruanne nr 34, 2017.

Tagasi