Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Materjalile on väljastatud ELis kehtiv jäätmekood. Eesti isik soovib ainet tuua Eestisse, kuid meie ametid ei usalda koodi ja tahetakse teostada materjalile sama jäätmekoodi määramise menetlus.

Kui tegemist on materjaliga, millele on väljastatud jäätmekood ja seda soovitakse tuua Eestisse, siis on tegemist jäätmega, millele kehtivad Jäätmeseadusega kehtestatud nõuded.
Kui antud olukorras on tegemist jäätmete riikidevahelise veoga, siis sätestab seda tegevust jäätmeseaduse 9 peatükk, milles viidatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele 1013/2006/EÜ.

Eesti volitatud asutus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1013/2006/EÜ mõistes on Keskkonnaamet.

Määruse artikkel 28 reguleerib liigitamisküsimuste lahkarvamusi.

 

Tagasi