Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas Eesti elanikud suhtuvad Eesti eesistumisse. Kas on tehtud uuringuid või küsitlusi sel teemal?

Elanike suhtumist Eesti eesistumisse küsiti 2017. aasta jaanuaris Riigikantselei tellitud uuringu raames “Elanikkonna teadlikkus ja suhtumine Euroopa Liidu küsimustes”.

Kommentaarid uuringule avaldati 31. jaanuari Postimehe uudisteportaalis.

Küsitluse järgi teadis 49% vastajatest, et Eesti eesitumine toimub 2017. aastal. Kõige vähem teadsid sellest vastajad vanusegrupis 15–29 eluaastat (31%), samal ajal kui vanusegruppides 60–74 ning 75 ja eakamad teadsid sellest kaks kolmandiku vastajatest.
Aasta tagasi teadis eesistumisest aga vaid 14 % elanikest.

 

Tagasi