Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas EL on mõningaid miljööalade või muinsuskaitse kohtu lahendeid? Kuidas seda valdkonda EL tasandil reguleeritakse?

Kultuurivaldkond see, kus EL pigem toetab, koordineerib ja täiendab liikmesriikide tegevust. Oma programmidega toetab liit tegevusi, mis on suunatud kultuuripärandi säilitamisele. EL teeb selles valdkonnas koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega vöideldes piiriülese kultuuripärandi smuugeldamise, piraatluse ja ekpordiga.

Lähemalt ELi kultuuripoliitikast saab lugeda siit.
Vt ka Euroopa Komisjoni lehekülge.

Hea ülevaate ELi poliitikate, õigusaktide, programmide ja rahaliste võimaluste kohta pakub Euroopa Komisjoni 2014. aastal koostanud aruanne “Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities“.

Kuna muinsuskaitse ja kultuurivääruste kaitse teemaga tegeleb peamiselt Euroopa Nõukogu, siis ülevaade Inimõiguste kohtu kultuurivaldkonna kohtulahenditest leiab siit.

Tagasi