Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Palun infot uute prospektireeglite kohta kapitaliturgude valdkonnas.

Euroopa Liidu Nõukogu lehekülg ELi kapitaliturgude liidust annab hea ülevaate selles valdkonnas toimuva kohta.

Lähemalt infot ajakohastatud prospektireeglite kohta saab siit.

Prospekt on äriühingute poolt potentsiaalsetele investoritele väljastatav õigusdokument nende emiteeritavate väärtpaberite ja nende endi kohta. Lisaks väärtpaberikirjeldusele sisaldab prospekt ka üksikasjalikku teavet äriühingu tegevuse, finantsseisundi ja aktsionäride struktuuri kohta. Prospektid on seega olulised teabeallikad investoritele ja üks peamisi vahendeid äriühingute jaoks, kes soovivad kaasata kapitali väärtpaberiturgudelt üle kogu ELi.

Esimene prospektidirektiiv võeti vastu 2003. aastal ja seda muudeti 2009. aastal. Ajakohastatud prospektireeglid on prospektimäärus (EL) 2017/1129, mis rakendub 21. juulist 2019. Selle ajani kehtib veel prospetidirektiiv 2003/71/EÜ.

Komisjon esitas prospektimääruse ettepaneku 30. novembril 2015 osana seadusandlikest ettepanekutest, mille eesmärk on kapitaliturgude liidu loomine.

Prospektimääruse eesmärk kapitaliturgude liidu kontekstis on hõlbustada äriühingute, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu finantsturgudele.

Rahandusministeerium töötab seoses prospektimääruse rakendamisega välja väärtpaberituru seaduse muudatusi.

Tagasi