Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kuidas toimub Euroopa Liidus salastatud teabe kaitse ja järelvalve?

Euroopa Liidu salastatud teave liigitatakse 4 tasemesse vastavalt teabe avaldamise mõju tõsidusele:

  • TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: loata avaldamine võib väga tõsiselt kahjustada ELi või mõne liikmesriigi olulisi huve;
  • SECRET UE/EU SECRET: loata avaldamine võib tõsiselt kahjustada ELi või mõne liikmesriigi olulisi huve;
  • CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL: loata avaldamine võib kahjustada ELi või mõne liikmesriigi olulisi huve;
  • RESTREINT UE/EU RESTRICTED: loata avaldamine võib negatiivselt mõjutada ELi või mõne liikmesriigi huve.

 

Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid, kes ELi salastatud teabega tegelevad, peavad järgima teatud julgeoleku põhimõtteid ja miinimumstandardeid.

Need on kirjeldatud järgmistes ELi dokumentides:

Komisjoni otsus (EL, Euratom) 2015/444, 13. märts 2015 , ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta

Nõukogu otsus 23. sept. 2013 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (2013/488/EL)

Liidu  välisasjade  ja  julgeolekupoliitika  kõrge  esindaja  otsus, 15.  juuni  2011, Euroopa  välisteenistuse  julgeolekueeskirjade  kohta (2011/C 304/05)

Vaata ka: Euroopa Parlamendi uuring, 2011 “Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the  European Union“.

Eestis täidab riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid alates 1. jaanuarist 2017 Teabeameti riigi julgeoleku volitatud esindaja osakond.

Eestis reguleeritakse salastatud välisteabe kaitset järgmiste õigusaktidega: http://www.nsa.ee/Valisriigi-salastatud-teabe-kaitse-alane-seadusandlus.html .

 

Tagasi