Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millised on patsiendi õigused kasutada meditsiinilisi teenuseid liikmesriigis, kus patsienti raviti esmaabi tõttu?

Euroopa Komisjon on liikmesriikides loonud piiriüleste tervishoiuteenuste võrgustiku, mille Eesti kontaktpunkt asub Haigekassas, kuhu soovitame teil antud küsimuses pöörduda. Pööruda võib ka otse soovitud välisriigi kontaktpunkti poole.

Üldiselt on välisriiki arstiabile suunamiseks vaja mõjuvat põhjust. Ennekõike kaalutakse ravivõimalusi Eestis. Kui Eestis võimalus puudub, suunatakse patsient välismaale.

Haigekassa kodulehelt võib lugeda, et välismaal arstiabi saamiseks tuleb saada raviarstilt kas saatekiri või taotleda Haigekassalt eelluba. Luba antakse, kui soovitud ravi kuulub patsiendi elukohajärgses liikmesriigis õigusaktidega sätestatud hüvitiste hulka ning seda tervishoiuteenust ei ole võimalik talle pakkuda meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul.

Tagasi