Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millistel alustel loodi omal ajal Eestisse SA Archimedes?

SA Archimedes loodi 1997. aastal Haridusministeeriumi poolt selleks, et ette valmistada Eesti haridus- ja teadussüsteemi ja noorsoo organisatsioone koostööks Euroopa Liidu struktuuridega, ette valmistada Eesti osalemist erinevates Euroopa Liidu hariduse, teaduse ja noorsoo programmides ning korraldada nende programmide rakendamist.

Vaata Riigikogu arhiveeritud lehekülgeSA Archimedese kodulehte.

SA Archimedes ei ole katuseorganisatsioon mitte ainult ELi teadus- ja haridusprogrammidele vaid ka riiklikele ja rahvusvahelistele programmidele.

Kui Eesti koos teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega liitus 1998. aastal näiteks sellise ELi haiduskoostööprogrammiga nagu Soctrates, mis kuulus SA Archimedes katuseorganisatsiooni alla, siis selle programmiga liituvatele liikmesriikidele tegi Euroopa Komisjon kohustuslikuks asutada kohtadele programmi haldamise rahvuslikud bürood.

Vt lähemalt Euroopa Komisjoni dokumenti “Socrates. Guidelines for Applicants 1998” (September 1997).

 

Tagasi