Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Mis on CEDEFOP?

1975. aastal asutatud Cedefop ehk Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus on Euroopa asutus, mis aitab edendada ning arendada kutseharidust ning koolitust Euroopa Liidus.

Cedefop tegutseb eesmärgiga edendada Euroopa elukestva õppe valdkonda kogu laienenud ELis. Selleks pakutakse teavet ja analüüse kutseõppesüsteemide, sellealase poliitika, uurimistegevuse ja praktika kohta.

Cedefopi ülesanded on:
– koostada valitud dokumentatsioon ning analüüsida informatsiooni;
– aidata kaasa uurimistöö arendamisele ning koordineerimisele;
– kasutada ning levitada informatsiooni;
– edendada ühist lähenemist kutseharidusele ning koolitusprobleemidele;
– luua arutelu- ja mõttevahetusfoorum.

Oma tegevuse suunamiseks ja informatsiooni pakkumiseks kehtestab CEDEFOP keskpika perioodi prioriteete.

Cedefop pakub informatsiooni elektroonilise ja trükitud meedia kaudu ning võimaldab inimestel kontakte luua asutuse poolt organiseeritud õppekülastustel, konverentsidel ja seminaridel.

Cedefopi informatsioon on suunatud kutseharidus- ja koolituspoliitika kujundajatele, teadlastele ning kõnealuses valdkonnas töötavatele isikutele nii ELis kui ka väljaspool.

Tagasi