Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Palun materjali tööstuse automatisseerimise kohta Eestis võrrelduna Euroopa Liidu üldise tasemega.

Tööstuse automatiseerimise ehk Industry 4.0 teema kohta leiab viiteid järgmistel veebiaadressidelt:

Jüri Riives.Tööstus 4.0 ja selle mõjud Eesti tööstusele ja haridusele // Riigikogu Toimetised 31/2015

Eestist võiks saada e-tööstusriik (31.05.2016)

Euroopa Parlamendi Briefing September 2015

Tagasi