Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kas EL liikmesriikidele on kehtestatud ühtne riskianalüüsi juhend/standard suurõnnetuste/hädaolukordade kohta ?

Standardiameti andmebaasi andmetel on olemas kaks riskijuhtimise standardit, mis ka Eesti on üle võtnud.

Riskijuhtimine ja riskihindamismeetodid EVS-EN 31010:2010, mis põhineb Euroopa standardil.

Riskijuhtimine – Põhimõtted ja juhised EVS-ISO 31000:2010, mis põhineb rahvusvahelisel standardil.

Euroopa standardi EN 31010:210 tutvustuses on öeldud, et nimetatud standard on standardit ISO 31000 toetav. Seega tuleks neid koos käsitleda.

Euroopa Komisjoni dokument riskijuhtimise suuniste kohta.

COMMISSION STAFF WORKING PAPER. Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management SEC(2010) 1626 final

KOMISJONI TEATIS. Riskijuhtimissuutlikkuse hindamise suunised (2015/C 261/03)

Häid viiteid leiab ka materjalist EU disaster risk management framework (2014).

Tagasi