Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Millised on Euroopa Parlamendi saadikute töötasu ja hüvitiste maksmise põhimõtted?

2009. aasta juulis jõustunud ühtse põhimääruse 2005/648/EÜ, Euratom kohaselt makstakse Euroopa Parlamendi liikmetele üldjuhul ühesuurust palka.

Ühtse põhimääruse alusel on parlamendiliikme brutokuupalk 1. juuli 2016. aasta seisuga 8484,05 eurot.

Palka makstakse Euroopa Parlamendi eelarvest ning pärast ühenduse maksu ja kindlustusmaksete mahaarvamist jääb palgasummaks 6611,47 eurot. Liikmesriigid võivad maksustada palga ka siseriiklike maksudega. Põhipalga suurus on 38,5% Euroopa Kohtu kohtuniku põhipalgast.

On mõned erandid: parlamendiliikmed, kes kuulusid Euroopa Parlamenti juba enne 2009. aasta valimisi, võisid seoses palga, üleminekutoetuste ja pensionitega otsustada säilitada senise siseriikliku süsteemi.

Pension
Põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel pärast 63. eluaasta täitumist õigus vanaduspensionile. Pension moodustab 3,5% palgast iga mandaadi täitmise täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70%. Pensione makstakse Euroopa Parlamendi eelarvest.

Hüvitised
Sarnaselt riikide parlamentide liikmetele saavad Euroopa Parlamendi liikmed mitmeid hüvitisi, mis on mõeldud parlamendiliikme kohustuste täitmise käigus tekkivate kulutuste katmiseks. Hüvitistena makstakse üldkulusid, reisikulusid, iga-aastast sõiduraha ja päevaraha.

Tagasi