Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Kust leiab infot ELi liikmesriikide riigipühade kohta?

Andmeid liikmesriikide ja ka teiste Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide riigipühade kohta avaldatakse kord aastas Euroopa Liidu Teataja informatsiooni ja teateid sisaldavas C-seerias.

2018. aasta riigipühad (avald. ELT C 8, 11.01.2018)

2018. aasta riigipühad – EMP EFTA riigid ja EMP institutsioonid (avald. ELT C 429, 14.12.2017)

Infot saab ka Eesti välisesinduste või Välisministeeriumi kodulehelt:
Prantsusmaa
Soome
Rootsi
Belgia
Kreeka
Iirimaa
Suurbritannia
Leedu
Itaalia
Hispaania
Holland

Tagasi