Esita küsimus elik@nlib.ee

Otsi küsimusi ja vastuseid

Kitsenda teemat

või vali teemaloendist

Vali teema

Milliseid muudatusi tõi Maastrichti leping?

Maastrichti ehk Euroopa Liidu leping allkirjastati 12 liikmesriigi valitsusjuhi poolt 7. veebruaril 1992. Leping jõustus 1. novembril 1993.

Selle lepinguga viidi Euroopa integratsioon “järgmisele tasandile”:

1) luuakse Euroopa Liit;
2) liigendatakse EL kolmele sambale tuginevaks: Euroopa ühendused; ühine välis- ja julgeolekupoliitika; õigusalane koostöö justiits- ja siseasjades;
3) pannakse alus Euroopa majanduse- ja rahaliidu loomisele – euro kasutuselevõtule, Euroopa Keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga loomisele;
4) tuuakse välja piiratud pädevuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted;
5) institutsionaliseeritakse Euroopa Ülemkogu;
6) luuakse Regioonide Komitee;
7) tugevdatakse Euroopa Parlamendi rolli ja luuakse uus menetlusliik – kaasotsustamismenetlus;
8) Euroopa Parlamendi juurde luuakse Euroopa ombudsman;
9) ELile antakse uusi pädevusi, nt kultuuri valdkonnas, üle-euroopaliste võrkude ja tööstuse vallas;
10) uues redaktsioonis, kus pädevuste jaotus on paremini eristatav, esitatakse sotsiaalpoliitika, kutseõppe ja noorsoo valdkond, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, keskkonnapoliitika;
11) tervishoid (rahvatervis) ja tarbijakaitse saavad omaette peatüki ELi aluslepingutes, lisatakse ptk arengukoostöö ja ülemeremaa departemangude ja territooriumide assotsieerumise kohta;
12) luuakse ELi kodakondsus.

Vaata ka Euroopa Parlamendi teabelehte “Maastrichti ja Amsterdami leping”.

Tagasi