Esita küsimus elik@nlib.ee

Junckeri kava tulemused: investeeringud Euroopas on suurenenud

22.11.2018

Komisjon kirjeldab täna avaldatud teatises, kuidas Euroopa investeerimiskava ehk Junckeri kava on nelja aasta jooksul aidanud taastada Euroopas vajaliku investeeringute taseme.

Investeerimiskava on ületanud talle pandud ootused ning aidanud tagada 360 miljardi euro väärtuses investeeringuid, millest kaks kolmandikku pärineb erasektori vahenditest. Tänu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI) antavale toetusele saavad peagi parema juurdepääsu rahastamisele 850 000 väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat. EFSI abil on hinnanguliselt juba aidatud luua rohkem kui 750 000 töökohta ja 2020. aastaks on kavas luua 1,4 miljonit töökohta, mis aitab parandada olukorda miljonites Euroopa kodudes.

Junckeri kava abil on ELi SKP kasvanud 0,6% võrra, 2020. aastaks peaks see jõudma 1,3%-ni. Kavast saavad kasu kõik liikmesriigidOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••, eelkõige need, kes kannatasid kriisi ajal kõige rohkem. EFSI edukas mudel on saamas uueks eeskujuks ELi toetatud investeeringutele nii ELis kui ka sellest väljaspool.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ütles: „Investeerimiskava on olnud murrangulise tähtsusega. See uus ja ainulaadne erasektori investeeringute avalikes huvides rakendamise meetod on taganud nelja aasta jooksul majandusele 360 miljardi euro väärtuses uut rahastamist. Oleme ka aidanud alustada uuenduslike projektide elluviimist ja parandanud Euroopa investeerimiskeskkonda. Soovime säilitada seda hoogu ELi järgmises pikaajalises eelarves ja tagada, et investeerimiskava edukast mudelist saab uus investeeringute toetamise Euroopa standard.“

Junckeri kava vaieldamatu edu tuleneb lisaks investeeringutele ka kahest teisest valdkonnast. Selles kontekstis on kaks olulist uuendust – sihtotstarbeline toetus, mida antakse sadadele projektide arendajatele juba 860 taotlusega tegelenud Euroopa investeerimisnõustamise keskuse(link is external) kaudu ning potentsiaalsetele investoritele kergesti juurdepääsetavaid piisavalt väljatöötatud projekte pakkuva Euroopa investeerimisprojektide portaalikaudu.

Täna avaldatud teatisesOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN••• rõhutatakse, et investeerimiskava eesmärgi saavutamiseks ja Euroopa investeerimiskeskkonna parandamiseks on vaja jätkuvalt tegeleda bürokraatlike kitsaskohtade kõrvaldamise ja ettevõtjasõbralike struktuurireformide rakendamisega.

Euroopa investeerimiskava ehk Junckeri kava hakati rakendama 2014. aasta novembris, et peatada investeeringute langustrend ja elavdada Euroopa majandust. 2018. aasta juulis ületas Junckeri kava oma algse investeerimiseesmärgi 315 miljardit eurot. Nüüdseks on EFSI alusel kinnitatud 993 tehingut, mille alusel investeeritakse ELi 28 liikmesriigis 360 miljardit eurot. 2020. aastaks seatud eesmärk on 500 miljardit eurot.

Lisateave

Teabeleht: Junckeri kava tulemusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Junckeri kava: peamised tulemused riikide ja sektorite lõikes – november 2018Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteade: Ühtne turg: Euroopa suurim väärtus muutuvas maailmasOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteade: Komisjon tegutseb, et parandada ühtse turu standardimistOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

InvestEU Eestis https://investeu.ee/(link is external)

Pressiteade täismahus

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis