Esita küsimus elik@nlib.ee

Juncker: Türgi võib kuuluda viisavabade riikide nimistusse juba juuni algusest

20.04.2016

Euroopa Komisjoni juht Jean-Claude Juncker teatas, et Komisjon teeb Türgi esindajatele 4. mail toimuval kohtumisel ettepaneku sõlmida EL-i ja Türgi vahel viisavaba reisimist lubav lepe, mis hakkaks kehtima alates juuni algusest. Seda tehakse juhul, kui Türgi on vastanud kõikidele eeltingimustele.

Euroopa Komisjon avaldas raporti, kus hindas kuuaega tagasi kehtima hakanud EL-i ja Türgi vahelist põgenike tagasisaatmislepingu rakendamist. Komisjoni hinnangul on leppe rakendamine vähendanud põgenikevoogu Euroopasse, kuid samas on vaja juurde ressursse ja pühendumust, et tagada põgenike sujuv ja jätkusuutlik tagasisaatmine, vahendas Reuters.

Komisjon seadis leppes Türgiga 72 eeltingimust, mis peavad olema täidetud enne, kui Ankaraga viisavabadus sõlmitakse. Seejuures ei ole täpsustatud, kui palju eeltingimusi on tänaseks Türgi täitnud. Samas märkis Juncker, et praegu on veel mitmeid puudujääke, mida Türgi peab ära lahendama.

Eeltingimuste hulka kuulub asüülitaotluste menetlemise kiirendamine, kõigile põgenikele Türgi tööturul osalemise võimaldamine, viisareeglite karmistamine riikidega, kust võib tulla suurel arvul põgenikke ja Türgi kodanike põhiõiguste kaitse parandamine. Ühtlasi nõuab Brüssel, et Türgi ei diskrimineeriks liikmesriigi Küprose kodanikke.

Juncker kutsus Ankarat üles sõlmima tagasivõtulepinguid kolmandate riikide valitsustega, kuna nii saaks paremini toimida ka EL-i ja Türgi vaheline lepe, mis peaks täismahus tööle hakkama 1. juunist.

 

Loe edasi: uudised.err.ee