Euroopa pehme jõud annab kahtlemata tulemusi. Tänu oma diplomaatiale, arengupoliitikale ja kaubandussuhetele aitab Euroopa luua stabiilsust ja edendada rahu, inimõigusi ja õigusriiki kogu maailmas. Kuid ainult pehmest jõust ei piisa.