Esita küsimus elik@nlib.ee

Iva rõhutas piiriüleste sotsiaalkindlustushüvitiste reeglite lihtsustamist

03.03.2017

Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema selge, millised on nende õigused ja kes vastutab sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise eest, rõhutas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva täna, 3. märtsil Brüsselis toimuval Euroopa tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil.

„Muutunud töö tegemise viisid ja inimeste järjest suurem liikumine erinevate riikide vahel eeldab, et sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise reeglid teistes riikides töötamise korral muutuvad lihtsamaks ja arusaadavamaks,“ ütles minister Kaia Iva. „Inimestel peab olema selge, milliste õigustega nad saavad teise riiki tööle või elama minnes arvestada.“

Euroopa Komisjon on teinud ettepanekud muuta sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid selgemaks ja õiglasemaks. Ettepanekud puudutavad pere-, töötus- ja pikaajalise hoolduse hüvitisi, lähetatud töötajaid ning majanduslikult mitteaktiivsete inimeste juurdepääsu sotsiaaltoetustele.

Iva rõhutas nõukogu istungil, et Eesti on tööjõu ja teenuste vaba liikumise tugev pooldaja ning piiriüleste reeglite toimimiseks on vaja tõhustada liikmesriikide vahelist koostööd. „Tuleks mõelda võimalikult kiirete ja efektiivsete infovahetuskanalite peale, et lihtsustada koostööd liikmesriikide ametiasutuste vahel ning pakkuda meie elanikele mugavamaid teenuseid,“ sõnas Iva.

Lisaks arutavad ministrid täna Euroopa 2017. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteete ning riikide kogemusi riigipõhiste soovituste rakendamisel. Istungil kinnitatakse nõukogu järeldused  2017. aasta majanduskasvu analüüsi ja tööhõivearuande kohta ning järeldused naiste ja meeste oskuste parandamisest ELi tööturul.

 

Allikas: Sotsiaalministeerium