Esita küsimus elik@nlib.ee

EL andmebaasid

European Sources Online (ESO) – Euroopa Liitu, selle  institutsioone, poliitikaid ja riike puudutavat informatsiooni vahendav andmebaas. Sisaldab viiteid internetiressursidele, ELi institutsioonide,  rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide valitsuste, sõltumatute mõttekoda välja antud publikatsioonidele ja dokumentidele.
EU Whoiswho – Euroopa Liidu kontaktandmete kataloog
Eurobarometer – Euroopa Komisjoni avaliku arvamuse uuringud
Eurostat – Euroopa Liidu statistikaameti andmebaas


SÕNASTIKUD JA TERMINOLOOGIA

IATE (Interinstitutional Terminology Database) – ELiga seotud terminoloogia ühtne interaktiivne andmebaas 24 ametlikus keeles ja ladina keeles; ühendab endas ELi institutsioonide ja asutuste andmebaase
Kokkuvõtete sõnastik – EL terminoloogia
EU Vocabularies – ELi mitmekeelne tesaurus
ESTERM – õigusterminoloogia andmebaas (Justiitsministeerium)


ARHIIVID JA KATALOOGID

EU Bookshop – tellimise ja tasuta allalaadimisvõimalusega Euroopa Liidu ametlike trükiste elektrooniline kataloog
FIND-eR– Euroopa Komisjoni Keskraamatukogu elektrooniline kataloog
Historical Archives – Euroopa Komisjoni ajalooliste arhiivide andmebaas
European Integration History Index – EUI (European University Institute) virtuaalne raamatukogu
AEI (Archive of European Integration)  – Pittsburgi Ülikooli andmebaas, mis sisaldab Euroopa Liidu ametlikke dokumente ja sõltumatute uurimisinstituutide Euroopa integratsiooniteemalisi materjale.
ERPA (European Research Papers Archive) – sisaldab sõltumatute teadusinstituutide uurimismaterjale. ERPAs on esindatud selliste instutuutide andmebaasid nagu EIop (European Integration online Papers), MPIfG (Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne); ARENA (Centre for European Studies, Oslo), European Union Jean Monnet Chair NYU Law School, EUI (European University Institute), RECON programme (Reconstituting Democracy in Europe)


TÖÖHÕIVE, SOTSIAALTINGIMUSED, VÕRDNE KOHTLEMINE

MISSOC Database – ELi liikmesriikide sotsiaalkindlustusüsteeme võrdlev andmebaas
EURES – Euroopa tööalase liikuvuse portaal, Euroopa riikide tööhõiveametite poolt pakutavate töökohtade andmebaas
Reguleeritud kutsealade andmebaas – sisaldab ELi liikmesriikides, Norras, Lichtensteinis, Islandil ja Šveitsis reguleeritud kutsealade nimekirja, pädevate institutsioonide kontakte ning statistikat

MAKSUD JA TOLL

TEDB – Taxes in Europe – Euroopa Komisjoni on-line andmebaas, mis koondab infot liikmesriikide maksusüsteemide kohta
TARIC –  ühenduse tollitariife ja kaubanduslikke õigusakte sisaldav andmebaas


MAJANDUS JA RAHANDUS

Majandusandmebaasid ja -näitajad – EK majanduse ja rahanduse peadirektoraadi (ECFIN) veebilehel


ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS

Tehniliste normide teabesüsteem TRIS


HARIDUS

Eurydice –  informatsioon Euroopa haridussüsteemide kohta
VET-Bib – kutsehariduse bibliograafiline andmebaas


EUROOPA LIIDU TOETUS

InfoRegio– regionaalarengu programmide andmebaas
LIFE  – keskkonnaprojektide andmebaas
Toetatud projektide andmebaas – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Edukate projektide andmebaas – Eesti Teadusagentuur