Esita küsimus elik@nlib.ee

Ajakirjad

Elektroonilise kasutusõigusega välisperioodika on leitav Eesti Rahvusraamatukogu e-ajakirjade kataloogist.

Välisperioodika elektroonilise kasutusõigusega:

Europe´s World (paberkandjal alates sügis 2006)
. ECLR – European Competition Law Review (paberkandjal alates 1995)
. European Constitutional Law Review (paberkandjal alates 2005)
. European Journal of Law Reform (paberkandjal 2008-2013)
· European Journal of Social Security (paberkandjal alates 2001. Juurdepääs RR arvutivõrgusu kaudu)
· European Law Journal (pabekandjal alates 2002)
. European Law Review (paberkandjal alates 1994)
· European Planning Studies (paberkandjal 2000-2009)
· European Union Politics (paberkandjal alates 2002)
· Politico (kord nädalas ilmuv ajaleht (endise nimega European Voice) paberkandjal alates 1997)
· Journal of Common Market Studies (paberkandjal alates 1990)
· Journal of European Integration = Revue d´Integration Europeenne (paberkandjal alates 2005)
Journal of European integration history = Revue d’histoire de l’intégration européenne = Zeitschrift für Geschichte der Europäischen
Integration (alates 2004)
· Journal of European Public Policy (paberkandjal alates 1994)
· Review of European Community and International Environmental Law (paberkandjal 1992-2014)
European View – (paberkandjal 2005-2014)

Välisperioodika ainult paberkandjal:
· Common Market Law Review (paberkandjal alates 2000)
. EC Tax Review (alates 2012)
. European Current Law (1995-2016)
· European Foreign Affairs Review (paberkandjal alates 1998)
. Legal Issues of Economic Integration ( alates 2007)

Muud Euroopa sõltumatud väljaanded:
CEPS European Neighbourhood Watch (elektrooniline) – mõttekoja Centre for European Policy Studies väljaanne
ECRI (European Credit Research Institute) Newsletter (elektrooniline)
Eurochambres Newsletter (elektrooniline) –  European Chambers of Commerce and Industry väljaanne
European Issues and Interviews – Robert Schuman Foundation väljaanne
European Political Economy Review (elektrooniline ajakiri)
Journal of Contemporary European Research  – Euroopa uuringute multidistsiplinaarne, elektrooniliselt ilmuv teadusajakiri
Intereconomics: Review of European Economic Policy – sisaldab vabalt allalaetavaid Euroopa majandus- ja sotsiaalpoliitikat käsitlevaid artikleid.