Esita küsimus elik@nlib.ee

Infoallikad

Euroopa Liidu ametlike väljaannete depookoguna kogub EL infokeskus ELi seadusandlikke väljaandeid (Euroopa Liidu Teataja, institutsioonide töödokumendid ja kohtulahendid)  ning institutsioonide ja ametite olulisemaid publikatsioone.  Infokeskuse kogu sisaldab  üle 9000 nimetuse komplekteeritud trükiseid. Keskusesse saabunud uute väljaannete põhjal koostatakse igakuist elektroonilist uudiskirjanduse nimestikku.

Euroopa Liidu infokeskuses leidub ligi 100 perioodikanimetust, millest suurema osa moodustavad Euroopa Liidu institutsioonide kirjastatud väljaanded. Samuti on esindatud mitmete maailma olulisemate kirjastuste (Thomson, Sweet&Maxwell, Kluwer Law International, Blackwell, Sage Publications) perioodikaväljaanded, neist mõnedele on avatud on-line juurdepääs läbi Rahvusraamatukogu arvutite. Ajakirjade loetelus on esindatud ka väljaanded, mis ilmuvad vaid elektrooniliselt.