Esita küsimus elik@nlib.ee

Iga neljateistkümnes tööealine Eesti kodanik elab teises ELi liikmesriigis

01.06.2018

3,8 protsenti Euroopa Liidu tööealisest elanikkonnast (20-64-aastased) elas 2017. aastal väljaspool oma koduriiki, avaldas Eurostat. Võrreldes 2007. aastaga on teistes liikmesriikides elavate kodanike osakaal tõusnud ligi poole võrra.

Kui kümmekond aastat tagasi elas teises liikmesriigis (ehk riigis, mis ei vasta isiku kodakondsusele) 2,5 protsenti Euroopa Liidu tööealisest elanikkonnast, siis 2017. aastal oli see hulk Eurostati andmeil kasvanud 3,8 protsendini.

Olukord on Euroopa Liidu riikides mitmekesine. Nii näiteks on kõige enam inimesi välja rännanud Rumeeniast, kus välismaal elab iga viies kodanik. Rumeeniale järgneb Leedu (15,0 protsenti), Horvaatia (14,0 protsenti), Portugal (13,9 protsenti) ja Läti (12,9 protsenti). Saksamaal, Ühendkuningriikides, Rootsis ja Prantsusmaal oli vastav näitaja aga vaid umbes 1 protsent.

Loe edasi: err.ee