Esita küsimus elik@nlib.ee

Idapartnerlus kui Eesti väheteatud edulugu

08.02.2019

Kümme aastat tagasi alanud Euroopa Liidu idapartnerlus on üks Eesti edulugudest, millest avalikkus kuigi palju ei tea, kuid mis on tõstnud meie riigi tuntust ja ekspertide mainet kuues abi saavas endises Nõukogude Liidu osariigis.

Idapartnerluse eesmärk on aidata Aserbaidžaanil, Armeenial, Gruusial, Moldoval, Ukrainal ja Valgevenel läbi viia reforme keskvõimu ja kohalike omavalitsuste tasandil, võidelda korruptsiooniga ning aidata kasutusele võtta e-lahendusi. Kõik need abi saavad riigid on erineva arengutaseme ja erinevate probleemidega ning Euroopa Liit ei ole seetõttu eesmärgiks seadnud nende maade riiklikku korraldamist või liidu tulevast laienemist. Sihiks on eelkõige nende riikide majanduse elavdamine ning bürokraatia vähendamine.

Eesti Idapartnerluse Keskuse juhi Jaan Reinholdi sõnul on meie keskus ainus EL-i liikmesriigis tegutsev sihtasutus, mis tegeleb ainult idapartnerlusega, saades selleks tegevustoetust välisministeeriumilt ja raha erinevatest välisprojektidest.

Eesti on aastate jooksul saatnud erinevates valdkondades tegutsevaid asjatundjaid sihtriikidesse, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi kiirete ja toimivate ümberkorralduste läbiviimiseks.

 

Loe edasi: postimees.ee