Esita küsimus elik@nlib.ee

HS-i küsitlus: ökonomistide hinnangul oli euro kasutuselevõtt Soomele pigem kahjulik

30.12.2016

Soomes võeti ühisraha euro kasutusele 15 aastat tagasi ehk 2002. aasta alguses. Ajaleht Helsingin Sanomat (HS) küsis sellega seoses juhtivatelt majandusteadlastelt, kas ühisrahaga liitumine on toonud Soomele kasu või hoopis kahju.

Suurem osa ajalehe küsimustele vastanud ekspertidest oli arvamusel, et euro kasutusele võtmine on toonud Soome jaoks kaasa rohkem kahju kui kasu.

Euro suhtes skeptilised ökonomistid tõid näiteks, et vaba ning ujuva kursiga rahvusvaluuta oleks aidanud Soomel 2012. aastal alanud majanduslangusest paremini toibuda ning tervikuna võib seega jõuda järeldusele, et Soome seisukohalt vaadates on euro ebaõnnestunud.

HS-i küsitlusele vastanute seas rõhutasid euro negatiivseid külgi eelkõige uuringuasutuste ja pankade ökonomistid, ühisraha kaitseks aga võtsid sõna kõige rohkem akadeemikutest majandusteadlased. Osa küsitluses osalenutest siiski juhtis tähelepanu sellele, et mitmetele küsimustele on praeguse seisuga sisuliselt võimatu vastata.

 

Loe edasi: uudised.err.ee